FP_TUL_-_logo_CZ NPMK_-_logo_CZ OPVK_-_logo_CZ MSMT_-_logo_CZ logo_cpds

Ve dnech 10. - 12. října 2013 pořádala Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A . Komenského, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., ve spolupráci s Českou pedagogickou společností a za podpory ESF projektu "Systém partnerství na Technické univerzitě v Liberci" (CZ.1.07/2.4.00/31.0059) 4. mezinárodní konferenci k problematice dějin, výchovy a vzdělávání pod názvem Aspekty profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě – historické a systematické otázky.

V roce 2006, 2008 a 2011 Technická univerzita v Liberci hostila významné přednášející z univerzit Spolkové republiky Německa, Švýcarska, Polska, Maďarska, Slovenska (prof. Dr. H. Lemberg, prof. Dr. K. Braun, prof. Dr. S. Höhne, prof. Dr. E. Skierra, prof. Dr. J. Oelkers, prof. Dr. A. Pehnke, prof. Dr. D. Waterkamp, prof. Dr. G. Grimm, Dr. J. Pircher, Dr. J. Osterloh, Dr. T. Weger, prof. Dr. A. Neméth, doc. Dr. E. Lukáč, prof. Dr. S. Walasek, Dr. M. Piwowarczyk). Konference Češi a Němci sousedé ve společném státě - výchova a lidovýchova v každodenním soužití (únor 2006) a Německé a české reformně pedagogické vzdělávací a výchovné koncepty - analýza, komparace (červen 2008) se věnovaly zejména otázkám komparace české a německé vzdělávací diskuse v českých zemích. Konfernece pořádaná v roce 2011 pod názvem Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě v letech 1868-1939 – Diskurzivně-analytická diskuse komparovala vzdělávací diskusi v širším kulturním a geografickém rámci. Z prvních dvou konferencí vznikly mimo jiné i odborné publikace (Kasper, T., Kasperová, D., 2006. Češi, Němci, Židé v národnostním Československu: pohledy na školství a vědu. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 80-7372-134-1.; Kasper, T., ed., 2008. Německé a české reformě pedagogické vzdělávací a výchovné koncepty - analýza, komparace. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7372-397-2.). Z třetí konference vzniklo monotematické číslo recenzovaného časopisu (e-Pedagogium [online], 2012, č. 3. ISSN 1213-7499. Dostupné z: http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2012/e-Pedagogium_III_-_2012.pdf).

 

uvodni_strana_knihy