FP_TUL_-_logo_CZ NPMK_-_logo_CZ OPVK_-_logo_CZ MSMT_-_logo_CZ logo_cpds

Vědecký výbor

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)

PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)

PhDr. Markéta Pánková (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského)

prof. Dr. Wolfgang Brezinka (Universität Konstanz / Österreichische Akademie der Wissenschaften)

prof. Dr. Simonetta Polenghi (Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Scienze della formazione)

prof. Dr. András Németh (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

prof. Dr. Edvard Protner (Univerza v Mariboru - Filozofska fakulteta)

prof. Dr. Johanna Hopfner (Karl-Franzens Universität Graz)

prof. Dr. Ehrenhard Skiera (Universität Flensburg)

doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová (Trnavská univerzita v Trnave)